EBM OSHA Training Video

Welcome to EBM OSHA training! Today we will discuss the new OSHA Communication Standarts (HCS) zostal zmieniony w celu dostosowania sie do Globalnie Zharmonizowanego ONZ system klasyfikacji I oznakowania chemikaliow.

Dwie istotne zmiany wymaga do korzystania z nowego oznakowania elementu I standartized formatu dla kart charakterystyki.

Running Time - 5:34